Rebecca Grzechnik

Rebecca Grzechnik är F–3-lärare och undervisar i årskurs 1. Här berättar Rebecca om hur det är att jobba på Växthusets skola.

Rebecca Grzechnik

Stark vi-känsla

Det som är utmärkande på vår skola är engagemanget som finns hos personal och elever. Vi har en stark vi-känsla och hjälps åt, allihop. Här möts elever från olika kulturer och alla bidrar med sina perspektiv på saker och ting. Vår skola är omgiven av härlig natur och vi är mycket utomhus, både på raster och lektioner.   

Undervisning utomhus

Vi har en jättehärlig skogsdunge precis i anslutning till skolan. Där är min klass mycket och arbetar i grupper, till exempel med matematik. Ofta handlar det om övningar som bygger på att eleverna samarbetar och pratar mycket med varandra, som att hitta 50 barr tillsammans. Eller att alla håller i varsitt handtag på ett tygstycke och att tyget ska hållas ovan mark medan två elever byter plats.

Diskussionsvänligt klimat

Jag är glad för alla samtal som vi har i klassrummet, till exempel efter att jag har läst en text högt eller när vi pratar kring en bild på SO:n. Vi har ett diskussionsvänligt klimat där eleverna gärna uttrycker sina åsikter och tankar.

Deltar i forskningsprojekt

En höjdpunkt just nu är ett tvåårigt forskningsprojekt som vi är med i. Det handlar om skrivande i tidiga skolår. Genom projektet får vi spännande uppdrag, som att skriva texter i olika sammanhang. Senast fick eleverna leka kafé och skriva skyltar och annat som behövdes i kaféet. Eleverna är engagerade och nyfikna på forskarna.

 

Rayan El Hariri går i årskurs 1. Här berättar han om hur det är att gå på Växthusets skola.

Gillar både lektioner och raster

Jag tycker det är bra att gå på Växthusets skola. Det är roligt. Jag gillar både lektioner och raster. Det är kul med musik. Fast jag gillar matematik och många andra ämnen också. Vi brukar hjälpas åt och samarbetar ofta två och två. På rasterna spelar jag helst fotboll och maten här är god.  

Experiment om vad som flyter och sjunker

Det var jättekul när vi gjorde ett experiment på NO:n. Då undersökte vi vilka saker som flyter och sjunker. Vi testade med en pingisboll, grus och ett suddgummi. Pingisbollen flöt och gruset och suddgummit sjönk. Fast först tittade vi på en film och såg att metall sjunker. Sedan testade vi själva och det gick bra. Innan vi testade skrev jag vad jag trodde i min bok. Sedan gjorde jag en resultattabell.

Maria Lagnebratt

Lärare

"Alla vet vilka alla är och vi har en familjär stämning."

Läs intervjun med Maria

Rayan El Hariri

Elev, årskurs 1

"Vi brukar hjälpas åt och samarbetar ofta två och två."

Läs intervjun med Rayan

Elis Scodavolpe

Elev, årskurs 3

"Jag gillar att gå på Växthusets skola för vi gör roliga projekt och testar på olika saker."

Läs intervjun med Elis

Khadijeh Hossaini

Elev, årskurs 1

"Det bästa med Växthusets skola är att jag har många kompisar här."

Läs intervjun med Khadijeh

Uppdaterad: