Årskurs 3

I årskurs 3 befäster vi mycket av de kunskaper som vi förvärvat under våra första skolår och stärker vår förmåga att samarbeta och arbeta tillsammans.

Vi arbetar utifrån arbetssättet kooperativt lärande där grunden är att vi lär oss med och utav varandra. Undervisningen är både inomhus och utomhus för att på bästa sätt utveckla alla våra förmågor. Genom en varierad och aktiv undervisning får vi får använda alla våra sinnen.

Citat från eleverna i årskurs 3.

”I årskurs 3 är vi hjälpsamma och gillar att jobba i grupper”

”Alla i årskursen är bra på olika saker och det respekterar vi.”

”Det spelar ingen roll om man inte kan svenska, vi hjälper till så mycket som det går för att den personen ska lära sig svenska.”

”Det är roligt att gå till skolan.”

”I 3:an jobbar alla hårt och gör sitt bästa.”

”Vår klass är bra på att trösta varandra.”

”Här är alla vänner.”

Frida Sjöholm

Lärarassistent

Maria Lagnebratt

Lärare i åk 3

Yasin Aras

Elevassistent åk 3
Uppdaterad: