Årskurs 3

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. Vi växer tillsammans.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Under årskurs 3 fortsätter vi fokusera på:

läs- och skrivträning genom ett språkutvecklande arbetssätt där vi bland annat tränar på läsförståelse inom olika texttyper. Vi tränar på att skriva egna texter, till exempel faktatexter, sagor, beskrivande texter.

Vi arbetar vidare med matematik, de fyra räknesätten, problemlösning och olika matematiska enheter och begrepp med hjälp av kooperativt lärande och matematiska samtal.

I SO och NO arbetar vi fortsatt i temaområden.

Eleverna fortsätter att träna på att arbeta självständigt men också tillsammans i olika grupper, kooperativt lärande.

Under vårterminen i årskurs 3 är de nationella proven en stor del av arbetet. Där kartläggs elevernas förmågor och färdigheter i svenska och matematik.

Nytt ämne i årskurs 3 är slöjd. Eleverna har trä- och metallslöjd en termin och textilslöjd den andra.

Ali Kurdi

Fritidshemsassistent

Maria Arvidsson

Lärare åk1-7, utvecklingslärare
Uppdaterad: