Historik

Verksamheten startade i tillfälliga lokaler med förskola för barn 1-5 år och förskoleklass för 6-åringar, cirka 80 barn. 

Växthuset 1 på Eksätravägen blev färdigt för inflyttning i november 2000. Växthuset 2 stod klart i augusti 2001 på samma adress och under våren 2003 sattes paviljonger upp för förskoleverksamhet på skolgården vid före detta Stenhammarsskolan, Stenhammarsväg 3.

Höstterminen 2003, i nyrenoverade lokaler, övergick delar av före detta Stenhammarsskolan till att vara Växthuset 3. I de lokalerna finns även vår gymnastiksal, trä och metall- och textilslöjdssal. På Växthuset 3 finns också vårt skolkök där vår goda mat lagas. På V2 tar man emot mat från skolköket i Gottsunda.

I början på vårterminen 2007 byggdes två klassrum om på Växthuset 1 till två nya hemvister för förskolan. 2010 övergick förskolan till egen regi med egen förskolechef/rektor.

Våren 2020 startade vårt gemensamma Fritids! V2:s fritidselever går en fin promenad till V3 där mellanmål och roliga fritidsaktiveter väntar.

Hösten 2021 hälsade vi en stor kull nya förskolklassare välkommna. Årskurs 1 flyttade upp till V3 medan förskoleklassarna stannade på V2 även på fritids. 

Uppdaterad: