Historik

Verksamheten startade i tillfälliga lokaler med förskola för barn 1-5 år och förskoleklass för 6-åringar, cirka 80 barn.

Växthuset 1 på Eksätravägen blev färdigt för inflyttning i november 2000. Växthuset 2 stod klart i augusti 2001 på samma adress och under våren 2003 sattes paviljonger upp för förskoleverksamhet på skolgården vid före detta Stenhammarsskolan, Stenhammarsväg.

Höstterminen 2003, i nyrenoverade lokaler, övergick delar av före detta Stenhammarsskolan till att vara Växthuset 3. I de lokalerna finns även vår gymnastiksal, trä- och syslöjdssal. På Växthuset 3 finns också vårt skolkök där all vår goda mat lagas till våra fyra hus.

I början på vårterminen 2007 byggdes två klassrum om på Växthuset 1 till två nya hemvister för förskolan.

 

Historik i korthet:

2000: Start i V1 för förskola samt förskoleklass

2001: V2 klart för inflytt

Våren 2003: Paviljonger på V3 för förskolan

Hösten 2003: Vi får tillgång till delar av V3 (ljushall 1)

Våren 2005: Våra första årskurs 5:or går ut. Vi är fullvuxna!

Hösten 2005: Vi får tillgång till klassrum runt ljushall 2 på V3

Våren 2006: Vi får tillgång till klassrum runt ljushall 3 på V3

Hösten 2010: Årskurs 1 flyttar till V3, årskurs 5 övertar paviljongen på V3

Hösten 2010: Växthusets förskola och Växthusets skola blir två skilda organisationer

Våren 2020: Växthusets skola får en gemensam fritidsorganisation på V3.

Uppdaterad: