Springande barn Foto: Tanvir Kawnine

Verksamhet & årskurser

På Växthuset har vi cirka 230 elever i förskoleklass till och med årskurs 5. Eleverna arbetar i klasser årskursvis.

Skolan består av två skolhus, Växthuset 2 som ligger på Eksätravägen 2 där de yngre eleverna startar sin skolgång och Växthuset 3 som ligger på Stenhammars väg 3 där de äldre eleverna fortsätter sin skolgång. Fritidsverksamheten för f-klass är i huvudsak förlagd till V2 medan övrig fritidsverksamhet är förlagd till V3.

 

Uppdaterad: