Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Alla barn och ungdomar kan någon gång behöva stöd för att må bra och klara målen med sin utbildning. 

Elevhälsan verkar för en positiv helhetssyn för elevernas välbefinnande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

 

Foto: Lena Wistedt Magnusson

Uppdaterad: