"Det här ska vara den bästa skolan för varje elev som går här, så är det ju."

Välkommen att ta del av våra specillärare Cecilia Morley och Helena Ramund Noréns arbete inom Utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU).

Vi är två speciallärare på Växthusets skola som under läsåret 19/20 drivit ett av Utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU). Tanken på ett praktiknära forskningsprojekt fanns redan hos oss, så när vi fick möjlighet att ansöka tog vi naturligtvis chansen. Det som utmanade oss mest var att det finns en stark laddning i begreppet inkludering och att inkludering alltmer har kommit att handla om var utbildningen äger rum snarare än om kvalitén på undervisningen. Med detta faktum som drivkraft beslöt vi oss för att studera två goda exempel, alltså skolor som har en medveten strategi i inkluderingsarbetet, hög måluppfyllelse samt ett gott skolklimat.

Klicka på länken nedan för att ta del av bakgrunden till forskningsrapporten samt rapporten i sin helhet: 

En fallstudie om arbetet med inkluderande lärmiljöer på två svenska grundskolor. 

5 december 2021