Om Växthusets skola

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal.  Växthuset ligger i Gottsunda i närheten av det natursköna Hågadalen och Gottsundagipen. Det ger oss bra möjligheter till uteundervisning och friluftsaktiviteter. I Växthusets närhet finns bibliotek, teater och simhall. Välkommen till oss! 

Skolan ligger i stadsdelen Gottsunda, cirka 7 km från Uppsala centrum. I vår skola möter eleven en kreativ miljö för lärande och en starkt förankrad värdegrund. I närheten av skolan finns Hågadalen med härlig miljö, skog och natur. Det ger goda förutsättningar för uteundervisning. I Gottsunda centrum finns det simhall, teater och bibliotek.

Växthusets skola arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att alla elever ska ges möjlighet att vara delaktiga och fördjupas i sin språk- och kunskapsutveckling. Växthusets skola arbetar för tillgängliga lärmiljöer så att alla elever får en tillgängligundervisning och en fysisk tillgänglig arbetsmiljö, utifrån var och ens förutsättningar. På Växthusets skola ska alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam metod med Kooperativt lärande och Växthusmodellen stöttar oss i våra strukturer.

Hos oss går cirka 210 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Från och med HT21 åker vi på olika utflyker i varje årskurs:

F-klass - Biotopia
Årskurs 1 - Gränby 4H
Årskurs 2 - Disagården
Årskurs 3 - Buss Uppland runt
Årskurs 4 - Cosmonova/Naturhistoriska riksmuséet i Stockolm
Årskurs 5 - Tom Tits i Södertälje

 

Foto: Elisabet Jagell

Uppdaterad: