Om Växthusets skola

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. I vår skola möter eleven en kreativ miljö för lärande och en starkt förankrad värdegrund. Välkommen till oss! 

Växthuset ligger i Gottsunda i närheten av det natursköna Hågadalen och Gottsundagipen. Det ger oss bra möjligheter till uteundervisning och friluftsaktiviteter. I Växthusets närhet finns bibliotek, teater och simhall.
Hos oss går cirka 230 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

Vårt arbetssätt

Växthusets skola arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att alla elever ska ges möjlighet att vara delaktiga och fördjupas i sin språk- och kunskapsutveckling. Växthusets skola arbetar för tillgängliga lärmiljöer så att alla elever får en tillgängligundervisning och en fysisk tillgänglig arbetsmiljö, utifrån var och ens förutsättningar.
Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam metod med Kooperativt lärande och Växthusmodellen stöttar oss i våra strukturer.

Språkutveckling på Växthusets skola

Skolutflykter

Från och med HT21 åker vi på olika utflyker i varje årskurs. Till exempel har vi åkt till:

F-klass - Biotopia
Årskurs 1 - Gränby 4H
Årskurs 2 - Disagården
Årskurs 3 - Lär känna Uppsala 
Årskurs 4 - Cosmonova/Naturhistoriska riksmuséet i Stockolm
Årskurs 5 - Tom Tits i Södertälje

 

Foto: Tanvir Kavnine

Uppdaterad: