Åk4 i klätterställningen Foto: Tanvir Kawnine

Årskurs 4

I åk 4 fördjupar vi tidigare års kunskaper och fortsätter utveckla dessa med större elevdelaktighet och kooperativt arbetssätt.

Vi arbetar med kooperativ lärande som innebär ett fokus på smågruppssamtal där elever samarbetar och stödjer varandra i samtal kring uppgiften utifrån egna erfarenheter. Vi arbetar även ämnesövergripande för att skapa större meningsfullhet i elevernas lärande.

Ett annat fokus vi har i åk 4 är att elever får möjlighet att ta eget ansvar för ökat elevinflytande och delaktighet i sitt eget lärande. Eleverna får t ex hålla i morgonsamlingen, öva sig på presentation och leda en grupp. Eleverna får vara med och påverka både innehåll och upplägg av lektioner och områden vi arbetar med. I Elevens val får de även utrymme att träna sig i att välja vad de ska fördjupa eller prioritera i sitt lärande utifrån egna behov.

Kommentarer från åk 4 elever:

· "Vi tycker alla är lika mycket värda och respekterar varandra på skolan."

· "Vi är bra på att samarbeta och att hjälpa varandra!"

· "Vi tycker att vi har väldigt erfarna lärare och de är bra på att lära oss."

· "Vi har ett bibliotek med många nya böcker som vi gillar, stor skolgård med olika aktiviteter och trevlig matsal med oftast god mat."

Maria Arvidsson

Lärare i åk 4, förstelärare

Tanvir Kawnine

Lärare i åk 4 och 5
Uppdaterad: