Årskurs 4

Åk 4 är en del av Växthusets skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. Vi utvecklas som människor och lär med och av varandra.

Vi arbetar utifrån ett kooperativt förhållningssätt där vi arbetar i helklass, grupp, par och även enskilt. Vi får också möjlighet att pröva olika roller i klassrummet genom att vara en expertgrupp eller hålla en digital övning för övriga klassen. De får pröva att vara samlingsvärd och presentera dagens innehåll.

Undervisningen bygger också på Lektiondesign vilket innebär att vi vet vad vi ska lära oss och varför. Lärandet kan också sättas i ett sammanhang i samhället genom studiebesök. Det är explicit undervisning med stor elevdelaktighet. Vi använder t ex Classroomscreen där dagens schema finns, tid, datum och timer för olika uppgifter.

Till sist men inte minst arbetar vi språk- och kunskapsutvecklande för varje lektion där framförallt ord och begrepp lärs in och synliggörs. Eleverna lär sig skillnaden mellan skolspråk, vardagsspråk och ämnesspråk.

Vi pratar alla språk som behövs för att lära och förstå oavsett ämne.

Hanna Ganmark

Lärare åk4-6, föräldraledig

Imanuel Belew

Lärare åk4-6, mentor åk5

Karin Söderberg

Lärare åk4-6

Maria Arvidsson

Lärare åk1-7, utvecklingslärare, mentor åk4
Uppdaterad: