Årskurs 2

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. Vi växer tillsammans.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

Under årskurs 2 fortsätter vi fokusera på:

läs- och skrivträning genom ett språkutvecklande arbetssätt där vi bland annat tränar på läsförståelse inom olika texttyper.

Vi arbetar vidare med matematik, nu inom de fyra räknesätten, problemlösning och olika matematiska enheter och begrepp.

I SO och NO arbetar vi i temaområden.

Eleverna fortsätter att träna på att arbeta självständigt men också tillsammans i olika grupper, kooperativt lärande.

Åk2 målar med inspiration av Piet Mondrian Foto: Maria Köhler
Åk skapar geometriska former i naturen Foto: Maria Köhler

Fatma Andersson

Lärare F-3

Harun Hashi

Elevassistent

Hodan Dualeh

Elevassistent

Maria Lagnebratt

Lärare F-3
Uppdaterad: