Årskurs 2

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. Vi växer tillsammans.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

Under årskurs 2 fortsätter vi fokusera på:

läs- och skrivträning genom ett språkutvecklande arbetssätt där vi bland annat tränar på läsförståelse inom olika texttyper.

Vi arbetar vidare med matematik, nu inom de fyra räknesätten, problemlösning och olika matematiska enheter och begrepp.

I SO och NO arbetar vi i temaområden.

Eleverna fortsätter att träna på att arbeta självständigt men också tillsammans i olika grupper, kooperativt lärande.

Elevarbeten årskurs två om olika religioner. Foto: Victor Bailey
Elever i årskurs två arbetar tillsammans. Foto: Victor Bailey

Darin Khalil

Elevassistent

Emma Törner

Fritidshemsassistent

Issam Chati

Elevassistent

Narine Sargsyan

Lärare F-9 och gymnasiet, mentor åk2

Shogher Manasian

Elevassistent

Victor Bailey

Lärare F-3, mentor åk2
Uppdaterad: