Traditioner

Traditioner skapar samhörighet och gemenskap. Vi har en rad traditioner på Växthuset. Här nedan är några.

Skolstart

Vi börjar våra läsår med en gemensam samling på skolgården på Växthuset 3. 

Läsmorgon

I samband med nationella läsdagen bjuder vi in familj och vänner till läsmorgon. Hela skolan läser på förmiddagen.

Skoljoggen

Den gemensamma skoljoggen där skolans elever och personal samlas till gemensamma aktiviteter.

FN-dagen och Barnkonventionen

FN-dagen och Barnkonventionen som nu är lag uppmärksammas på olika sätt i de olika årskurserna.

Nobeldagen

Nobel uppmärksammas och dagen görs extra festlig.

Lucia

Hos oss är det årskurs 3 som lyser upp decembermörkret med vackert luciatåg.


Terminsavslutning

Vi avslutar höst- och vårtermin tillsammans i Gottsundakyrkan där skolans kör och de olika årskurserna sjunger och framträder på olika sätt.Uppdaterad: