Elevhälsoteamet

Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.

Växthusets skolas elevhälsoteam består av skolsköterska, speciallärare, rektor samt biträdande rektor.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att följa upp arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Teamet arbetar förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande. Arbetet sker både på individ, grupp och organisationsnivå.

Cecilia Morley

Specialpedagog och speciallärare, utvecklingslärare

Helena Ramund Norén

Speciallärare, utvecklingslärare

Lotta Tham

Rektor

Sonja Micucci

Skolpsykolog/biträdande rektor
Uppdaterad: