Elevhälsoteamet

Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.

Växthusets skolas elevhälsoteam består av skolpsykolog, skolkurator, speciallärare samt rektor.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att följa upp arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Teamet arbetar förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande. Arbetet sker både på individ, grupp och organisationsnivå.

Vid behov har teamet möten kring en elev med föräldrar och andra involverade personer.
Behöver du komma i kontakt med elevhälsan kan du maila eller ringa. Kontaktuppgifterna hittar du underst på sidan. Du kan också få kontakt genom att prata med ditt barns mentor.

Cecilia Morley

Specialpedagog och speciallärare

Helena Ramund Norén

Speciallärare, utvecklingslärare

Lotta Tham

Rektor

Sonja Micucci

Skolpsykolog

Sony Talukder

Skolkurator
Uppdaterad: