Utvecklingssamtal och omdömen

Utvecklingssamtalet utgör grund för elevens IUP, individuella utvecklingsplan och är något som elev och lärare arbetar med löpande under läsåret.

Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. Systemet riktar sig i första hand till dig som är vårdnadshavare. Det innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

I systemet hittar du funktioner och verktyg för:

  • planering
  • kunskapsbedömning
  • utvecklingssamtal
  • kommunikation mellan skolan och hemmet.

Logga in i Unikum

För att logga in behöver du e-legitimation. Inloggningen sker i två steg. I det första steget väljer du alternativet Vårdnadshavare som autentiseringsmetod. I det andra steget väljer du vilken typ av e-legitimation du vill använda för att logga in i systemet.

Logga in som vårdnadshavare i Unikum

Uppdaterad: