Välkommen att äta seniorlunch på Växthuset!

Nu serveras seniorlunch på Växthusets skola vardagar kl12.00-13.00 start den 30 maj 2022.

Nu serveras seniorlunch på några av kommunens grundskolor.

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. En viktig del i det arbetet är att skapa fler sociala mötesplatser och fler möjligheter till vällagade måltider för Uppsalas äldre. Nu finns det möjlighet för seniorer att äta lunch på några av kommunens grundskolor.

Det är äldrenämnden och utbildningsnämnden som tillsammans har tagit beslut om möjligheten att servera seniorlunch i skolrestauranger och redan 2020 gjordes en pilot på tre av våra grundskolor. Projektet föll väl ut och nu serveras seniorluncher på flera grundskolor i Uppsala kommun.

 

Vilka skolor serverar seniorlunch
Det är fritt för samtliga skolor med Uppsala kommun som huvudman att servera seniorluncher så det kan tillkomma fler skolor allt eftersom.

Här ser du vilka skolor som har seniorlunch just nu. (PDF, 43 KB)

 

Betala med Swish eller kuponghäfte
En seniorlunch på skolan kostar 50 kronor per måltid. Du betalar via Swish men kan även använda våra seniorrestaurangers ordinarie kuponghäften. Menyn är den samma som för eleverna, kaffe ingår.

 

Mer information

Du hittar all information om seniorluncher hos Måltidsservice: www.maltidsservice.uppsala.se

 

Välkommen!

23 maj 2022