Årskurs 1

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. Vi växer tillsammans.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

I årskurs 1 har vi stort fokus på grundläggande läs och skrivinlärning. Vi arbetar på olika sätt för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Vi arbetar med det matematiska tänkandet och den matematiska förståelsen.

I SO och NO arbetar vi med olika temaområden.

Eleverna tränar på att arbeta självständigt men också tillsammans i olika grupper, kooperativt lärande.

Matematik åk1 Foto: Rebecca Grzechnik
Utelektion i matematik med åk1 Foto: Rebecca Grzechnik

Ali Kurdi

Fritidshemsassistent

Erika Elfving

Lärare F-6, mentor åk1

Hanna Eriksson

Lärare F-3, mentor åk1

Hodan Dualeh

Elevassistent

Khaled Dahouk

Elevassistent

Mia Köhler

Lärare F-3, mentor åk1
Uppdaterad: