Klassbild åk1 Foto: Rebecca Grzechnik

Årskurs 1

I årskurs 1 läggs mycket av den kunskapsmässiga grund eleverna ska stå på resten av sin skolgång.

Vi arbetar med papper, penna och böcker men använder även mycket konkret material som klossar, kottar och barr för att befästa kunskaperna. Varje vecka har vi lektioner utomhus där eleverna får samarbeta och prata med varandra i små grupper. Under dessa lektioner kan uppgiften exempelvis vara att diskutera hur tallinjen ser ut och rita upp den tillsammans eller att undersöka och dokumentera vårt klassträd. Årskurs 1 är även med i ett forskningsprojekt kring skrivande i tidiga skolår som kommer att pågå under två års tid.

 

Matematik åk1 Foto: Rebecca Grzechnik
Utelektion i matematik med åk1 Foto: Rebecca Grzechnik

Rebecca Grzechnik

Lärare åk 1
Uppdaterad: