Årskurs 1

Växthuset är en skola med trygga, nyfikna barn och engagerad personal. Vi växer tillsammans.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

I årskurs 1 ligger stort fokus på läs- och skrivinlärning.

Vi arbetar med det matematiska tänkandet och den matematiska förståelsen.

Vi börjar med engelska redan i årskurs 1.

Vi arbetar för att eleverna ska fungera väl i olika sociala situationer och olika sociala grupper.

Eleverna tränar på att arbeta självständigt men också tillsammans i olika grupper, kooperativt lärande.

Matematik åk1 Foto: Rebecca Grzechnik
Utelektion i matematik med åk1 Foto: Rebecca Grzechnik

Ali Yilmaz

Barnskötare

Fritidshemsassistent

Jemila Adbulrahman

Fritidshemsassistent

Lisa Hurtig

Lärare F-3

Narine Sargsyan

Lärare i åk1

Siham Chegdari

Elevassistent

Victor Bailey

Lärare F-3
Uppdaterad: