Vår nya skolsköterska Helene Crona Haglund finns på plats till höstterminen. Fram till dess kommer hon endast att genomföra basprogrammet. 

Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtaletges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomarshälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatseroch hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade hälsoproblem.

Hälsobesök

FÖRSKOLEKLASS

Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.  Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

ÅRSKURS 2

Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer. Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt. Synundersökning erbjuds vid behov. 

ÅRSKURS 4

Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg. Synundersökning erbjuds vid behov.

VACCINATIONER

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp,kikhosta samt även humant papillom virus (HPV).

Vill du veta mer om Elevhälsan kan du gå in på www.uppsala.se.

 

Helene Crona Haglund

Skolsköterska
Uppdaterad: