Arbetslag 2-3

Sandra Bäck Åhlberg

lärare i åk 2

Johanna Olsson

lärare i åk 2

Samar Khadar

lärare i åk 3

Kristina Löfvenius

lärare i åk 3

Lisa Hurtig

barnskötare

Ferkó Matolcsi

barnskötare

Mia Köhler

fritidspedagog

Hodan Dualeh

elevassistent
Uppdaterad: