Personal V3

Årskurs 3: Maria Lagnebratt, Rebecca Ögren och Yasin Aras

Årskurs 4: Maria Arvidsson och Tanvir Kawnine

Årskurs 5: Samar Khadar och Tanvir Kawnine

Fritids åk 3: Yasin Aras

Musik: Nadja Nyman

Idrott: Lena Mollbrink Aronsson

Slöjdlärare: Enver Karakoc (trä- och metall) och Sigrid Olason Rick (textil)

Speciallärare: Helena Ramund Norén och Cecilia Morley

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

Kontaktuppgifter:

Cecilia Morley

Specialpedagog och speciallärare

Enver Karakoc

Lärare trä- och metallslöjd

Helena Ramund Norén

Speciallärare, förstelärare

Ingela Steinholtz

SVA-lärare

Lena Mollbrink Aronsson

Lärare i idrott och hälsa

Maria Arvidsson

Lärare i åk 4, förstelärare

Maria Lagnebratt

Lärare i åk 3

Nadja Nyman

Musiklärare åk 2-5

Rebecca Ögren

Lärare i åk 3

Samar Khadar

Lärare i åk 5

Sigrid Olason Rick

Lärare i textilslöjd

Tanvir Kawnine

Lärare i åk 4 och 5

Yasin Aras

Elevassistent åk 3
Uppdaterad: