Personal V3

Årskurs 1: Anette Bjuhr, Erica Rönningen och Ali Kurdi

Årskurs 2: Camilla Skoglund och Mario Ghannam

Årskurs 3: Maheen Zakaria, Mia Köhler, Ulrika Häggström och Steve Fogel

Årskurs 4: Hanna Ganmark och Tanvir Kawnine

Årskurs 5: Maria Arvidsson och Karin Söderberg

Lärarassistent: Noorullah Hassani

Fritids: Ali Kurdi, Maheen Zakaria, Mario Ghannam, Sigrid Olason Rick och Steve Fogel

Musik: Nadja Nyman

Idrott: Lena Mollbrink Aronsson

Slöjdlärare: Enver Karakoc (trä- och metall) och Sigrid Olason Rick (textil)

Speciallärare: Helena Ramund Norén och Cecilia Morley

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

Kontaktuppgifter:

Ali Kurdi

Anette Bjuhr

Lärare F-3

Camilla Skoglund

Lärare f-klass-åk3

Cecilia Morley

Specialpedagog och speciallärare

Enver Karakoc

Lärare trä- och metallslöjd

Erica Rönningen

Lärare åk1-7

Hanna Ganmark

Lärare åk4-6

Helena Ramund Norén

Speciallärare, utvecklingslärare

Ingela Steinholtz

SVA-lärare

Karin Söderberg

Lärare åk1-7

Maheen Zakaria

Elevassistent

Maria Arvidsson

Lärare i åk 5, utvecklingslärare

Marwan Ghannam

Lärare i fritidshem, fritidsansvarig

Mia Köhler

Lärare F-3, lärare i fritidshem

Nadja Nyman

Musiklärare åk 2-5

Noorullah Hassani

Lärarassistent

Sigrid Olason Rick

Lärare i textilslöjd

Steve Fogel

Fritidshemsassistent

Tanvir Kawnine

Lärare i åk 4

Ulrika Häggström

Lärare åk F-3, utvecklingslärare
Uppdaterad: