Arbetslag 2-3

Årskurs 3: Maria Arvidsson och Sandra Bäck Åhlberg

Årskurs 2: Maria Lagnebratt och Rebecca Ögren

Lärare/resurs åk 3: Kristina Löfvenius

Fritids: Mia Köhler, Steve Fogel och Hodan Dualeh

Slöjdlärare: Enver Karakoc (trä- och metall) och Sigrid Olason Rick (textil)

Speciallärare: Helena Ramund Norén och Cecilia Morley

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

Kontaktuppgifter:

Maria Arvidsson

lärare i åk 3

Sandra Bäck Åhlberg

lärare i åk 3

Maria Lagnebratt

lärare i åk 2

Rebecca Ögren

lärare i åk 2

Kristina Löfvenius

lärare/resurs i åk 3

Mia Köhler

fritidspedagog

Steve Fogel

fritidshemsassistent

Hodan Dualeh

elevassistent

Enver Karakoc

lärare i trä- och metallslöjd

Sigrid Olason Rick

lärare i textilslöjd

Helena Ramund Norén

speciallärare

Cecilia Morley

speliallärare och specialpedagog

Ingela Steinholtz

lärare i SVA (svenska som andraspråk)
Uppdaterad: