Personal V3

Årskurs 2: Mia Köhler, Ulrika Häggström och Ali Yilmaz

Årskurs 3: Frida Sjöholm, Maria Lagnebratt och Yasin Aras

Årskurs 4: Maria Arvidsson, Mario Ghannam och Tanvir Kawnine

Årskurs 5: Samar Khadar, Lisa Hurtig och Tanvir Kawnine

Fritids: Ali Yilmaz, Mario Ghannam och Yasin Aras

Musik: Nadja Nyman

Idrott: Lena Mollbrink Aronsson

Slöjdlärare: Enver Karakoc (trä- och metall) och Sigrid Olason Rick (textil)

Speciallärare: Helena Ramund Norén och Cecilia Morley

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

Kontaktuppgifter:

Ali Yilmaz

Barnskötare

Cecilia Morley

Specialpedagog och speciallärare

Enver Karakoc

Lärare trä- och metallslöjd

Helena Ramund Norén

Speciallärare, förstelärare

Ingela Steinholtz

SVA-lärare

Lena Mollbrink Aronsson

Lärare i idrott och hälsa

Lisa Hurtig

Fritidspedagog, lärarresurs åk5

Maria Arvidsson

Lärare i åk 4, förstelärare

Maria Lagnebratt

Lärare i åk 3

Marwan Ghannam

Lärare i fritidshem

Mia Köhler

Lärare i åk 2

Nadja Nyman

Musiklärare åk 2-5

Samar Khadar

Lärare i åk 5

Sigrid Olason Rick

Lärare i textilslöjd

Tanvir Kawnine

Lärare i åk 4 och 5

Ulrika Häggström

Lärare i åk 2, förstelärare

Yasin Aras

Elevassistent åk 3
Uppdaterad: