Specialundervisning Foto: Helena Norén

Specialundervisning

Speciallärare: Cecilia Morley och Helena Ramund Norén

Speciallärare åk 1 och 2: Admira Efendic

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

 

Kontaktuppgifter:

Cecilia Morley

Specialpedagog och speciallärare

Helena Ramund Norén

Speciallärare, förstelärare

Admira Efendic

Speciallärare

Ingela Steinholtz

SVA-lärare
Uppdaterad: