Specialundervisning

Speciallärare åk 2-5: Cecilia Morley och Helena Ramund Norén

Speciallärare åk 1 och förskoleklass: Admira Efendic

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

 

Kontaktuppgifter:

Cecilia Morley

specialpedagog och speciallärare

Helena Ramund Norén

speciallärare, förstelärare

Ingela Steinholtz

SVA-lärare

Admira Efendic

speciallärare
Uppdaterad: