Lotta Svensson

psykolog

Skolpsykolog

Jag heter Lotta Svensson och arbetar som psykolog på Växthusets skola på onsdagar och fredagar.

Mitt främsta uppdrag är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven; att säkerställa varje elevs kunskaps- och personliga utveckling i syfte att stödja varje elev i dess strävan att uppnå målen. Mitt arbete har en förebyggande och en hälsofrämjande inriktning. I detta ingår samverkan med skolans personal och externa aktörer, men även elever och deras föräldrar. 

Jag tillhandahåller följande tjänster till skolan:

  • handledning och konsultation för personal
  • utredningar och bedömningar av barnets behov
  • behandling av skolrelaterade problem - organisationsutveckling och kvalitetsarbete
  • fortbildningsinsatser
  • krishantering - arbetslagsutveckling
  • metodutveckling
  • projektarbeten 

Mitt mål är att komma in så tidigt som möjligt i skeden för att främja goda processer bland elever och personal. 

9 december 2014