Skolpsykolog

Jag heter Lotta Svensson och arbetar som psykolog på Växthusets skola på onsdagar och fredagar.

Mitt främsta uppdrag är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven; att säkerställa varje elevs kunskaps- och personliga utveckling i syfte att stödja varje elev i dess strävan att uppnå målen. Mitt arbete har en förebyggande och en hälsofrämjande inriktning. I detta ingår samverkan med skolans personal och externa aktörer, men även elever och deras föräldrar. 

Jag tillhandahåller följande tjänster till skolan:

  • handledning och konsultation för personal
  • utredningar och bedömningar av barnets behov
  • behandling av skolrelaterade problem - organisationsutveckling och kvalitetsarbete
  • fortbildningsinsatser
  • krishantering - arbetslagsutveckling
  • metodutveckling
  • projektarbeten 

Mitt mål är att komma in så tidigt som möjligt i skeden för att främja goda processer bland elever och personal. 

Uppdaterad: