Skolpsykolog

Jag är Växthusets skolas skolpsykolog. Till mig kan man vända sig som elev eller vårdnadshavare om det är kämpigt i skolan på olika sätt, exempelvis att det är konflikter i klassen eller man känner sig utanför, men också om det är svårt att koncentrera sig eller att skolarbetet känns tufft på andra sätt.

Vi i elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med mycket elevkontakt i olika skolmiljöer genom till exempel observationer i klassrummen eller på rasterna. I det arbetet ingår också att stötta lärarna, fritids och skolpersonalen med handledning och utbildningsinsatser. Jag  nås via telefon eller mejl.

Varmt välkomna att höra av er!

Sonja Micucci

Skolpsykolog/biträdande rektor
Uppdaterad: