Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar vi mycket med att förbereda eleverna och lägga grunden för deras fortsatta skolgång.

Vi arbetar mycket med språket genom rim, ramsor och olika lekar. Vi arbetar med bokstäver och siffror, praktiskt med olika material både ute och inne samt att läsa böcker och använda digitala läromedel för att väcka lusten till att lära.

Uppdaterad: