Val ritad och skrivet av förskoleklasselev Foto: Camilla Skoglund

Förskoleklass

Förskoleklassens syfte är att ge eleverna en trygg övergång mellan förskola och grundskola samt väcka intresse och nyfikenhet för det egna lärandet.

Vi vill

-      väcka elevernas intresse för språk och matematik.

-      utveckla elevernas sociala kompetens.

-      att eleverna lämnar förskoleklassen som trygga individer som fått möta skolans värld i roliga och meningsfulla sammanhang.

 

På Växthusets skola arbetar vi med förberedande läsinlärning genom Bornholmsmodellen, vi arbetar med ordlekar, rim och ramsor.

Vi arbetar praktiskt med matematik, vi samtalar om matematik och uppmärksammar eleverna på matematiken i vardagen.

Fri lek är en viktig del av vår skol- och fritidsdag då den hjälper eleverna att utveckla socialt samspel, konflikthantering, språklig förmåga, fantasi, turtagning m.m.

Förskoleklassens verksamhet omfattas av Skolplikten. Verksamheten följer grundskolans läsår och skoldagen är fem timmar lång. Skoldagen börjar kl. 8.15 och slutar kl. 13.15. Efter det tar fritids vid. Plats på skolans fritidshem söker du via eBarnUngdom

Klicka här för att få mer information om hur vi arbetar! (PDF, 1 MB)

fjäder_2022.jpg

Har du övriga frågor om förskoleklass kontakta arbetslagsledare Camilla Skoglund via mail nedan.

 

Camilla Skoglund

Lärare F-3, arbetslagsledare

Anette Bjuhr

Platschef V2 och lärare i f-klass

Erika Elfving

Lärare åk1-7

Frida Gustavsson

Lärare i fritidshem

Hanna Eriksson

Lärare F-3

Mia Köhler

Lärare F-3

Nalin Karro

Fritidsledare

Soheila Haghighi

Lärare i f-klass
Uppdaterad: