SKUA - ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Se vår utvecklingslärare Maria Arvidsson berätta om hur hon och skolan arbetar med språk och kunskapsutveckling!

SKUA innebär att arbeta aktivt med språkutveckling i alla ämnen och bidrar till att alla elever blir delaktiga, oavsett språk. För Pedagog Uppsala berättar Maria om sitt eget och skolans arbetssätt. Välkommen att inspireras!

Språkutveckling på Växthusets skola

 

11 december 2022