Årskurs 5

I åk 5 fördjupar vi tidigare års kunskaper och fortsätter utveckla dessa med större elevdelaktighet och kooperativt arbetssätt.

I åk 5 har vi två klasslärare. Vi tränar mycket på att ta eget ansvar och samarbetar mycket i olika grupper. Vårt mål är att alla ska trivas och lära med varandra. Här är några saker vi tycker är bra med vår klass: 

”Alla får vara sig själva i vår klass.” 

”Vi har bra lärare som lär oss på ett roligt sätt.” 

”I vår klass så får man ha vilken religion man vill.” 

”Vi är snälla och uppmuntrar varandra i skolan.”  

 

Imanuel Belew

Lärare åk4-6, mentor åk5

Hanna Ganmark

Lärare åk4-6

Karin Söderberg

Lärare åk4-6

Tanvir Kawnine

Lärare i åk 4-6
Uppdaterad: