Skolkurator

Mitt namn är Sony Talukder och jag arbetar som skolkurator på Växthusets skola.

Jag har arbetat på socialtjänsten i drygt 7 år, innehar socionomexamen samt Master i Mänskliga Rättigheter och är språkkunnig i flera språk.
Spetskompetens: danslärare i Bollywood på UDC i Uppsala.

Vad gör då en skolkurator, tänker ni?
-Jo, som skolkurator arbetar man hälsofrämjande och förebyggande med frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt nedstämdhet, oro och ängslan hos elever.
Kuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempel vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Jag arbetar 100%, dagtid, måndag-fredag, kl:08.15-16.30 (fredagar kan ibland vara till kl.16.00).

Sony Talukder

Skolkurator
Uppdaterad: