Praktiskt estetiska ämnen

Växthusets skola har egna välutrustade salar för idrott, musik, textil- samt trä och metallslöjd. Vi erbjuder även idrott, musik och slöjd på fritids. Läs mer om vår verksamhet nedan!