Musik

På Växthusets skolan har vi en välutrustad musiksal

 Vi arbetar med musikämnets tre olika kunskapsområden; "Musicerande och musikskapande", "Musikens vertyg" och "Musikens sammanhang och funktioner".

På Växthusets skola erbjuder vi även kör och pianoundervisning som fritidsaktiviteter.

 

Två elever spelar piano tillsammans Foto: Nadja Nyman
Elever spelar piano Foto: Nadja Nyman

Nadja Nyman

Musiklärare åk 2-5
Uppdaterad: