Nationella prov

Ämnesprov ges i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven.

Resultatet från proven kan dessutom användas för planering av den fortsatta undervisningen.

Länk till information till föräldrar om ämnesprovet i årskurs 3. Informationen finns också översatt till ett antal olika språk. 

Uppdaterad: