Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Vår nya skolsköterska Helene Crona Haglund finns på plats till höstterminen. Fram till dess kommer hon endast att genomföra basprogrammet. 

 

Helene Crona Haglund

Skolsköterska
Uppdaterad: