Växthusmodellen

På Växthusets skola är elevernas trygghet och lärande i fokus.

Vi tror på fasta rutiner och strukturer som leder till både likvärdighet och
igenkännande för eleverna under hela skoldagen. Vi har därför tagit
fram en rutin för både lärare och övrig skolpersonal att arbeta efter.

Växthusmodellen (PDF, 189 KB)

Uppdaterad: