Illustrations-projektet

Ett av Växthusets Skapande skola projekt har haft fokus på illustration och Stian Holes utställning på Bror Hjorths Hus. Elever i förskoleklass till och med årskurs 5 har fått prata om bilder och skapa illustrationer i collageteknik.

Se även den intervju elever från årskurs 3 gjorde med Stian Hole vid utställningens vernissage.

Uppdaterad: