Kursplaner

År 2011 fick vi en ny läroplan. I läroplanen finns kursplaner för varje ämne där det finns beskrivet vad vi ska arbeta med och vilka krav på kunskaper v 

Läroplanen ligger till grund för allt vårt arbete med eleverna i skolan.

I filmen nedan, som är 8 minuter lång, berättar Skolverkets Ulrika Lundqvist och Niclas Westin om vad som styr i skolan och vad man som förälder kan förvänta sig.

12 december 2014