Kursplaner

År 2011 fick vi en ny läroplan. I läroplanen finns kursplaner för varje ämne där det finns beskrivet vad vi ska arbeta med och vilka krav på kunskaper vi arbetar efter.

Läroplanen ligger till grund för allt vårt arbete med eleverna i skolan.

I filmen nedan, som är 8 minuter lång, berättar Skolverkets Ulrika Lundqvist och Niclas Westin om vad som styr i skolan och vad man som förälder kan förvänta sig.

Uppdaterad: