Arbetslag 4-5

Årskurs 5 (Pineberry): Karin Lindström Nasfi, Tanvir Kawnine och Sandra Bäck Åhlberg

Årskurs 4: Samar Khadar

Lärarassistent: Frida Sjöholm (åk 4) 

Musik: Nadja Nyman

Idrott: Lena Mollbrink Aronsson

Textilslöjd: Sigrid Olason Rick

Trä- och metallslöjd: Enver Karakoc

Speciallärare: Cecilia Morley och Helena Ramund Norén

SVA-lärare: Ingela Steinholtz

 

Kontaktuppgifter:

Tanvir Kawnine

lärare i åk 5

Karin Lindström Nasfi

lärare i åk 5

Sandra Bäck Åhlberg

lärare i åk 5

Samar Khadar

lärare i åk 4

Frida Sjöholm

lärarassistent

Nadja Nyman

musiklärare åk 2-5

Lena Mollbrink Aronsson

lärare i idrott och hälsa

Enver Karakoc

lärare i trä- och metallslöjd

Sigrid Olason Rick

lärare i textilslöjd

Cecilia Morley

speciallärare och specialpedagog

Helena Ramund Norén

speciallärare

Ingela Steinholtz

lärare i SVA (svenska som andraspråk)
Uppdaterad: