Ordskatten

Växthusets skolas läsårsprojekt är Ordskatten. På skolstartsdagen fick eleverna träffa en pirat som förlorat hela sin skatt. Kan eleverna hjälpa till att hitta skatten?

Årets läsårsprojekt handlar om språkutveckling. Genom en gemensam ramhistoria kan vi på ett lekfullt sätt öka ordkunskapen.

Här är en film från uppstartsdagen:

Uppdaterad: