Kurator

Jag heter Leila Silva och arbetar som skolkurator på Växthusets skola. Mitt uppdrag är att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån det psykosociala perspektivet. Detta sker genom samtalsstöd till elever och grupper men även genom konsultation och handledning till skolpersonal. Jag ingår i skolans elevhälsoteam och trygghetsteam.

Du kan kontakta mig om du är bekymrad över problem med kamrater eller vuxna eller om du behöver prata med någon om din livssituation. Som elev eller vårdnadshavare, i alla årskurser, kan du alltid höra av dig till mig för rådgivning. I de fall som behoven faller under skolkuratorns uppdrag så bokar vi tid och bestämmer tillsammans hur vi ska gå vidare. I andra fall kan jag hänvisa er vidare till andra instanser. Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att jag har sekretess och det som sägs hos mig stannar hos mig. I vissa fall har dock kuratorn anmälningsskyldighet, vilket innebär att om det framkommer att någon under 18 år far illa så bryts tystnadsplikten och en orosanmälan görs till Socialtjänsten.

Jag har en tjänst på 60 % och är på plats måndag till fredag. Eftersom jag träffar ganska många elever och vuxna behöver jag oftast komma överens om tid med er. Ni kan nå mig via telefon eller mail.

Varmt välkommen att ta kontakt!

9 december 2014