Kurator

Kurator på Växthusets skola heter Monica Söderbaum. Hon jobbar alla dagar i veckan på skolan.

Uppsala kommun och Uppsala universitet driver ett samverkansprojekt IBIS – Inkluderande beteendestöd i skolan, inom ramen för ett så kallat FOSAM-projekt.

Monica leder skolans arbete med IBIS som syftar till att öka trygghet, arbetsro och inkludering samt att förbättra elevernas skolprestationer. Skolpersonal får utbildning och handledning i metoden sedan 2019.
Läs mer https://www.edu.uu.se/forskning/andraforskningsprojekt/ibis/

Monica Söderbaum

skolkurator
Uppdaterad: