Uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Information om provtagning vid covid-19 och nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Från Information Uppsala Kommun till Personal, Vårdnadshavare, Administratörer och Lärare i Uppsala

 

Region Uppsala har börjat med provtagning för barn från årskurs 4 och uppåt för pågående covid-19-infektion. Provtagningen för barn är tillfälligt stängd och de kan inte ta emot bokningar. Region Uppsala arbetar för att kunna öka sin kapacitet för provtagning under nästa vecka. All information om provtagningen finns på 1177

Nya riktlinjer om när barn med lindriga symtom kan komma tillbaka till skolan

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer om vad som gäller för barn och elever som har testats för covid-19 och som har lindriga symtom. Länk till nyheten

Sammanfattningsvis innebär uppdateringen följande:

Vid negativt provsvar

Ditt barn kan gå tillbaka till skolan när barnet känner sig frisk och är feberfri.

Vid positivt provsvar

Läs noga patientinformationen och följ de råd du som vårdnadshavare får från sjukvården. Ditt barn måste stanna hemma så länge det kan vara smittsamt. Enligt smittskyddsläkarna är barnet inte längre smittsamt när det har gått 7 dagar sedan insjuknandet och man barnet varit feberfri och känt sig frisk i minst två dygn. Den kortaste tid någon bedöms som smittsam är alltså 7 dagar. Om ditt barn efter 7 dagar endast har kvar lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn gå tillbaka till skolan.

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Tillsammans stoppar vi smittan!

Skolan fortsätter att vara noga med att följa de smittskyddsåtgärder som gäller om handhygien, städrutiner och anpassningar för att kunna hålla distans, med mera. Riskbedömningar och åtgärder uppdateras löpande och i nära dialog med regionens smittskyddsenhet.

Det är viktigt att skolan kan fortsätta att vara öppen. Därför vädjar vi till dig som vårdnadshavare att vara noggrann med att följa ovanstående råd och myndigheternas rekommendationer. Tänk på att det kan finns anhöriga och medarbetare i riskgrupper som vi inte vill utsätta för fara.

Med vänlig hälsning

Chr istina Stenhammar /Tf Grundskolechef

8 september 2020