Språkutveckling i leksaksfabriken

I måndags förvandlades ljushallen utanför ettornas klassrum till en leksaksfabrik. Äggkartonger, pinnar och toarullar fick nytt liv. Leksakstillverkningen är en del i ett språkutvecklingsprojekt kopplat till Skolverkets diagnosmaterial.

Högläsningstexter sätter in eleverna i ett sammanhang och i berättelsen vävs matematik in. Eleverna blir sedan medarbetare i leksaksfabriken och får uppdrag att lösa.

Leksaksfabriken är en del i ett idématerial till Skolverkets språksatsning ”Nya Språket lyfter!”. Genom arbetsområdet får eleverna roliga och kreativa uppdrag som övar olika läs- och skrivstrategier, vilka aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt.

Leksaksfabriken

Foto: Mellika

17 april 2015