Skolval till förskoleklass ht 2019

Informationsmöte inför skolvalet till förskoleklass ht 2019 kommer att äga rum tisdagen den 15 januari kl 18.00 - 19.00 på Eksätravägen 2. Välkomna!

15 oktober 2018