Skolråd 27 april

Vi träffas i personalrummet kl.18.00-19.00 torsdagen den 27/4.

På mötet kommer vi att ta upp skolinsamling (vad och hur?), skolråd nästa termin samt övriga frågor.

25 april 2017