Skolval inför läsåret 2015/2016

Nu är det dags att välja skola till hösten 2015. 2 - 28 februari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.

pojkarDu får ett brev med information och instruktioner den 2 februari.

Nytt för 2015:

  • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.
  • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
  • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

 

 

19 januari 2015