Studiedag 29/8

På skolans studiedag 29e september håller även fritids samt förskoleklassen stängt.

15 augusti 2017