Öppning i paviljongen

Från och med skolstarten måndagen den 21 augusti kommer öppning och stängning att ske i paviljongen, med ingång längst till vänster i dörren märkt "Fritids". Fritids öppettider kommer som vanligt att vara 06.30-8.15 samt 13.30-17.00.

15 augusti 2017