Välkommen till vår nya hemsida

Vår hemsida har bytt kläder. Det är nästan samma innehåll, men layouten har ändrats något. Välkomna!

Koncernledningen har beslutat att alla kommunsns skolor ska uppdatera sina webbplatser. Målet är att uppdatera tekniken bakom webbplatserna så att de även blir tillgängliga via mobiler och surfplatter. Målet är också att det ska bli lättare att hitta på skolornas sidor genom att sidorne nu ser mer likartade ut.

13 december 2014