Ny fritidsorganisation 24/2

24 februari 2020 får Växthuset ett gemensamt fritids.

Från och med den 24 februari får Växthusets skola ett enda fritids och därmed förläggs all fritidsverksamhet på Stenhammarsväg 3. Där ligger Växthusets skola som vi kallar för V3.

23 februari 2020