Varmt välkomna till Växthusets Förskoleklass 2017/18

Till målsman för barn i förskoleklass på Växthusets skola

Förskoleklassen omfattar 25 timmar i veckan, d.v.s. 5 timmar per dag, från klockan 08.15- 13.15  och följer skolåret. Förskoleklassernas pedagogiska verksamhet börjar måndag 21 augusti klockan 08.15 -10.30 på Växthuset 2, Eksätravägen 2.

Efter en kort samling går vi tillsammans upp till Växthuset 3, Stenhammars väg 3 för en gemensam uppstart med hela Växthusets skola. Efter avslutad upptakt går vi tillbaka till klassrummet på V2.

Skoltider resten av veckan:

Tisdag 22/8 kl. 08.15–12.00

Onsdag 23/8, torsdag 24/8 och fredag 25/8 kl. 08.15–13.15.

Första skolveckan vill vi kunna kontakta er via telefon. Lära känna- samtal kommer att ske under de första veckorna. Syftet med samtalet är att ni ska få berätta det vi behöver känna till om ert barn för att hen ska få en bra start. Vi räknar med att samtalet tar ca 20 minuter.

Fritids

VIKTIGT! Behov av fritidsplats på morgonen eller eftermiddagen anmäls separat till eBarnUngdom. Fritids öppettider under skoldagar är från 07.00 till 17.00 och på loven efter behov, vilket anmäls inför varje lov.

Fritids är stängt onsdag 16 augusti med anledning av att personalen har planeringsdag.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med:

Susanne Olofsson, bitr.rektor tel.nr 018-727 49 84   

susanne.olofsson@uppsala.se 

Med vänliga hälsningar förskoleklasspedagogerna och skolledningen

10 juli 2017