Frukost på fritids

Fritids serverar frukost från årsskiftet


Från och med 2 januari kommer alla kommunens fritidshem att servera frukost för de elever som önskar. Det gäller även de barn och elever som vistas på fritidshem i LSS-regi och de elever som är inskrivna vid fritidsklubben.

Frukost på fritidshemmen införs i alla kommunala grundskolor. Det gör vi för att de barn och elever som börjar sin skoldag tidigt ska få möjlighet till en frukostmåltid i rimlig tid innan nästa måltid i skolan.  

Vi kommer att servera frukost för de elever som anmält omsorg samt behov av frukost från 6.30–7.15.

Anmälan om frukost skall göras till fritids senast 30/12 på tel.018-727 82 82 eller till emma.jensen@uppsala.se.

22 december 2016