Frågvisa på SETT

Hur kan man lära på nya och moderna sätt? SETT-mässan vill vara en mötesplats för att ta reda på just det. Idag har fyra elever från årskurs 3 på Växthuset besökt SETT-mässan i Kista för att berätta om bloggen Frågvisa.

Mässan är ett stort, stort rum fullt med montrar för olika företag och kommuner. Frågvisas reportrar minglade runt bland alla utställare. De fotade en massa och ni kommer att få ta del av deras bilder och berättelse om dagen inom kort.

Efter lunch var de talare i Uppsala kommuns monter. De berättade om dilemma-film-projektet, visade två av filmerna och ledde samtal om dilemmana med publiken.

Vi fick en fin gäst i publiken, nämligen Timbuktu.

Frågvisa på SETT

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är en mässa och en mötesplats för modernt och innovativt lärande.

 

Foto: Karin Ernlund och Lina Pålsheden

15 april 2015