Föräldraråd 25 februari 18.00

Klassreperesentanterna är varmt välkomna på föräldraråd 25 februari 18.00 på Växthuset 3, Stenhammars väg 3.

Här är korta minnesanteckningar (PDF, 177 KB) från förra mötet som var 28 januari.

14 februari 2015