Film från uppstartsdagen

Vi startade upp det nya läsåret med att presentera vårt gemensamma projekt: Vässa pennan!

Varje läsår har Växthusets skola ett övergripande projekt som är gemensamt för alla elever. I år kommer vi att fokusera speciellt på skrivandet och alla uppmanas vässa sina pennor.

Här är en film från uppstartsdagen:

19 augusti 2015