Ettor följer ett träd

Ettorna på Växthusets skola är med i ett projekt i samarbete med SLU, Sveriges Landsbruks universitet, där de håller koll på ett träd under ett helt år.

BjörkÅrskurs 1 är med i projektet som SLU håller i. Projektet handlar om att följa trädens förändring när det blir höst och detta sker över hela Sverige, under cirka 2 månader. Förra året hade 10 000 elever deltagit i trädforskningen.

Forskare runt om i Sverige sammanställer sedan de data de får in. Anledningen till att universiteten angagerar elever i Sverige är att få in så stor mängd data som möjligt. Årskurs 1b följer en björk och 1a en ek.

Här kan du lyssna på på ett reportage av Sveriges radio P4 från ett av elevernas besök vid sitt träd.

 

 

Foto till höger: Växthusets skola

1 mars 2015