Bli en läsande förälder du med!

Välkomna på en föreläsning om läslust med Elspeth Randelin

När: tisdag den 2 februari
Var: Växthusets matsal
Tid: 18.30 - 19.15 för föräldrar till elever i f-klass, årskurs 1 och 2.
19.30 - 20.15 för föräldrar till elever i årskurs 3, 4 och 5.

Musiklärare Sara tillsammans med elever i årskurs 3 och 4 sjunger utanför matsalen 18.15 och 19.15.

Elspeth kommer ursprungligen från Australien, men är bosatt på Åland där hon arbetar som skolbibliotekarie och är ”Ålands läsambassadör”. Hon är känd för sitt mångåriga arbete och engagemang för att öka läslusten bland barn och unga. Läsnätter, läsfrukostar för pappor, läståg och vimmelfester är bara några av de idéer hon förverkligat. Elspeth Randelin inspirerar pojkar till läsning bland annat genom att låta pojkarna träffa manliga läsförebilder så som idrottare och polismän. 

Varmt välkomna hälsar Rektor Ann-Catrin Malmmark-Svensson med personal

20 januari 2016