Projekt

På Växthuset arbetar vi med gemensamma projekt.

En projektrubrik bestäms för varje läsår. Under läsåret arbetar vi med olika projekt som på olika sätt hör samman med projektrubriken. Detta arbete gör vi i samarbete med alla årskurser på Växthusets skola och får därigenom en röd tråd i våra verksamheter med barn från förskoleklass upp till våra årskurs 5:or.

De olika åldrarna inom vår skola arbetar på olika sätt och med olika saker, men under samma projektnamn. Under några av läsårets projekt har vi gemensamma "knytpunkter", till exempel en utställning där vi tar del av varandras arbeten.

Årets projektområde är En läsande klass. Se en film från vår läsårsstart där projektet introducerades.

Uppdaterad: